Piwnica Świdnicka, znajdująca się w podziemiach Wrocławskiego Ratusza, podzielona jest na dziesięć sal, które zajmują łącznie 900 m2, i część kuchenną ulokowaną na 780 m2. Nazwy i układ wszystkich pomieszczeń są dziś takie same jak w XV w., kiedy to Piwnica uzyskała swój ostateczny kształt.
Hall Sala Chłopska Sala Hanzy i Ławników Sala Rajców Sala Książęca Beczka Szynk Loch Sala Mieszczańska Hall Sala Chłopska Sala Hanzy i Ławników Sala Rajców Sala Książęca Beczka Szynk Loch Sala Mieszczańska